Ribon Nedir?

Termal Transfer baskı yönteminde kullanılan, rulo halindeki şerit filmlerdir. Bir yüzeyinde belirli bir sıcaklıkta eriyen mürekkep (model ve özelliğine bağlı olarak reçine ve balmumu) bulunur. Diğer yüzeyinde ise koruyucu ve taşıyıcı bir tabaka vardır. Termal transfer ribon üç kısımdan oluşur. Ribonun orta kısmında film tabakası, bu tabakanın bir yüzeyinde ısıyla sıvılaşan mürekkep, diğer yüzeyinde ise koruyucu bir tabaka bulunmaktadır.

Ribon Nasıl Çalışır?

Ribon, polyester film üzerinde katı halde bulunan mürekkep, termal yazıcı kafa aracılığıyla ısıtıldığında sıvılaşır ve etiket yüzeyine transfer olur. Böylece baskı yapılmış olur. İstenen kalitede baskı yapılabilmesi için ribonun, yazıcının ve baskı yapılacak malzemenin birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Ribon makineye yerleştirilirken baskı kılavuzuna uygun bir şekilde takılmalıdır. Ribon makineye takılırken izlenmesi gereken yollar şu şekildedir. Baskı modülünün kapağı açılır, mevcut ribon yerinden çıkartılır yeni ribon takılır. Uygun bir şekilde takıldığından emin olduktan sonra baskı modülünün kapağı kapatılır.

Ribonlar; wax ribonlar, wax/resin ribonlar ve resin ribonlar olmak üzere 3 gruba ayılırlar:

Wax Ribon:

Genel amaç olarak ekonomik olması sebebiyle termal transferi yapılmasını sağlayan ribon çeşididir. Kâğıt bazlı etiketlere baskı yaparken kullanılan wax ribonlar uygun fiyatları ile de baskı maliyetini düşüren bir çeşittir. Plastik bazlı etiketlerin baskısı hariç diğer tüm etiketlerin %90’ına yakınına baskı yapılabilir. Genel amaçlı etiketleme, raf ve kuru etiketleme, tekstil ürünlerini etiketleme gibi kullanım alanları mevcuttur. Çabuk erimesinden dolayı ancak düşük ısıda yapılabilir. Alkole karşı resin ribon kadar dayanıklı değildir.

Wax Resin Ribon:

Wax resin ribonlar adından da anlaşıldığı gibi wax ve resin kalite ribon arasındadır. Fiyatları ise wax ribonların yaklaşık olarak iki katı fiyatında, resin ribonların ise yarı fiyatındadır. Bazı barkod yazıcılar normalde kağıt bazlı etiketler üzerine baskı yapmak için wax ribon kullanılması gerekiyorken wax resin ribon kullanırlar.

Resin Ribon:

Daha çok sentetik etiketler için uygun olup, fiyatları wax resin ribona göre daha pahalıdır. Resin ribonlar en dayanıklı ribon türü olup; aşınma, kimyasal ve yüksek ısıyla karşılaşacak olan etiketlerde tercih edilmektedir. Tekstil baskılarında en ağır yıkamalara karşı dayanıklıdır. Alkol testinde de çıkmamaktadır. Resin ribonla; polyester, polimid, polipropilen ve polietilen baskı yapmak mümkün olmaktadır. Reçine oranı diğer çeşitlere göre en yüksek seviyededir. Resin ribonun karışımında; karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır.