Vizyon ve Misyonumuz

• Tüm sektörlere hitap edebilen dünya çapında büyük ve kaliteli bir baskı merkezi haline getirmek.
• Müşteri memnuniyetini devamlı ölçerek, kalite, termin, fiyat ve servis konularında sürdürülebilir bir gelişme sağlamak.
• Çalışanlarımızın eğitim seviyesini sürekli yükselterek, şirketimizin verimliliğini ve karlılığını dünya standartlarının üstüne çıkarmak.
• Çalışanlarımızın çalışma şartlarını, sosyal statülerini, ülke şartlarının el verdiği en üst düzeye çıkarmak.
• Çevreye zarar vermeden tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, tedarikçilerimizle, resmi ve sosyal tüm kurumlarla faydalı ilişkiler kurmak.
• Dünyanın çeşitli ülkelerinde stratejik ortaklarla işbirliği yaparak dünya çapında örgütlenmek.